top of page

AMBIENTS I ESPAIS

jenga.png

Què són els ambients?
 
A partir de diferents propostes distribuïdes per l'aula ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb l'entorn i amb els materials.

Poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.
Aquestes propostes s'ajusten als interessos i necessitats dels infants.

L'adult esdevé guia, dinamitzador i acompanyant de la nena o nen en aquest procés de descobriment.

Què són els espais?
 

L'alumnat dels diferents nivells treballen junts. L’organització dels espais ens permet dissenyar i organitzar entorns d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees de primària, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques.

El repte és respondre a una diversitat més gran, en facilitar el treball dels grups heterogenis on han de conviure tots els alumnes d’una mateixa comunitat, i fer que aquesta diversitat representi un estímul per a tot l’alumnat creant així, entorns que estimulin els processos individuals respectant els diferents ritmes i interessos.

En cadascun dels espais cal respectar les normes generals i compartides. Els mestres estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els que es vol incidir. Es procura verbalitzar i fer evidents els objectius establerts per tal que l’alumnat esdevingui protagonista del seu propi procés.

bottom of page