top of page

ROBÒTICA

008-robot.png

Des de P4 a 6è es realitzen diferents activitats de programació i robòtica.

Educació infantil comença plantejant jocs i utilitzant recursos físics, a través de targes amb  les seqüencies de programació, un llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials.

Utilitzen els robots Blue-bot per iniciar-se en el món de la robòtica.

Primària aprèn amb diferents materials depenent de la comunitat. Amb aquest materials de robòtica educativa no pretenem convertir a l’alumnat en programadors/es experts, sinó facilitar el desenvolupament de diverses habilitats multidisciplinaris que es posen en marxa quan s’elaboren petits programes, encaminats, per exemple, a la resolució de problemes matemàtics o a la creació de jocs senzills.

Actualment utilitzem materials de l’entorn LEGO Education a tots els cursos:

  • Learn to learn aprenen construint amb peces i seguint instruccions. Aquesta activitat els prepara per continuar als cicles posteriors i construir diferents robots. És una eina molt potent per desenvolupar la creativitat i la imaginació.

  • Màquines simples aprenen principis bàsics d’engranatges, les rodes, els eixos, les palanques i les politges. Estableixen les bases de l’aprenentatge de ciències i enginyeria.

  • Lego wedo l’alumnat coneix diferents motors i sensors que utilitzaran per a donar moviment a les seves construccions.  Amb les propostes educatives es treballen continguts curriculars com ara les ciències naturals, la física, la Terra i l’espai, la enginyeria i altres activitats que puguin sorgir de propostes dels alumnes.

  • Mindstorms EV3  construeixen, programen i controlen els seus propis robots.

A la comunitat de grans s'organitza la First Lego League. L’alumnat realitza un projecte científic on es treballa i potencia els valors que transmet el treball cooperatiu.

Simple Timeline Roadmap Diagram Infographic Graph.png
bottom of page