CONTACTE

Per a qualssevol informació, si us plau, contacteu amb nosaltres:

C\Mossén Pere Tarrés nº 33

08830 Sant Boi de Llobregat

Tlf. 93 640 11 96

a8034990@xtec.cat

parelladafamilies@gmail.com

Escola Parellada

c\Mossèn Pere Tarrés nº 33 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel: 93 640 11 96 | Email: a8034990@xtec.cat