top of page

PROPOSTES DE TREBALL

PROPOSTES.png

A primària fem propostes de treball, activitats que es fan al mateix moment relacionades principalment amb l’àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) així com matemàtic, artístic i de coneixement del medi natural i social. 

 

L’alumnat va creant el seu propi itinerari, escollint les activitats que vol fer en cada moment en funció dels seus interessos i/o preferències, amb el compromís que al llarg de la setmana ha de fer totes les propostes. D’aquesta manera es respecte el seu ritme de treball i s’afavoreix la seva autonomia en la presa de decisions.

 

Proposem activitats que generen un aprenentatge funcional i significatiu a través de tasques vivencials i manipulatives afavorint la posterior autoavaluació de l’alumne/a amb l’acompanyament de les mestres.

bottom of page