top of page

​Els objectius vinculats a la nostra estratègia digital de centre són els següents:

 

1. Millorar l'acolliment digital de la comunitat educativa.

2.  Millorar el seguiment de l'adquisició de la competència digital de l'alumnat.

3. Fomentar la formació permanent de la comunitat educativa en l'àmbit tecnològic.

4. Definir les normes d'ús del dispositius digitals, entorns virtuals, comunicació i seguretat.

bottom of page