top of page

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat dos recursos:

Enquesta al professorat i a les famílies: la participació del professorat ha estat del 90% i la de les famílies del 20%.

A partir de l'anàlisi d'aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes:

PUNTS FORTS:

  • El centre porta uns anys treballant amb diferents aplicatius i dispositius digitals, així que tenim experiència i coneixement sobre com treballar la competència digital.

  • Disponibilitat de diferents tipus de dispositius (tauletes, pissarres digitals, chromebooks, etc).

  • Hem participat en algun projecte d’innovació ja que disposem de les eines i del coneixement.

  • Disposem del material de robòtica educativa més actual i innovador.

PUNTS FEBLES:

  • Hem d’integrar tota la nostra experiència i coneixement al desenvolupament de suports educatius de les necessitats específiques.

  • Un 22% del professorat no coneix l’entorn Google, eix fonamental del nostre projecte 1x1.

  • El 52% del professorat no participa en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital.

  • Hem de definir unes normes d’ús del material TAC per tal de conservar-lo en bon estat i definir quin ús li donem a cada conjunt de dispositius.

  • Baixa participació de les famílies als canals de comunicació digital.

bottom of page