ESPAIS

Treballem en espais que corresponen a les diferents intel.ligències. L'alumnat dels diferents nivells treballen junts.

L’organització dels espais ens permet dissenyar i organitzar entorns d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees del currículum d’infantil i primària, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques.

El repte és respondre a una diversitat més gran, en facilitar el treball dels grups heterogenis on han de conviure tots els alumnes d’un mateix cicle, i fer que aquesta diversitat representi un estímul per a tot l’alumnat creant així, entorns que estimulin els processos individuals respectant els diferents ritmes i interessos.

En cadascun dels espais cal respectar les normes generals i compartides. Els mestres estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els que es vol incidir. Es procura verbalitzar i fer evidents els objectius establerts per tal que l’alumnat esdevingui protagonista del seu propi procés.

Torna a la pàgina principal
Torna a projectes