ROBÒTICA

 

QUÈ FEM A LA NOSTRA ESCOLA?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de P4 a 6è es realitzen diferents activitats de programació i robòtica.

Educació infantil comença plantejant jocs i utilitzant recursos físics, a través de targes amb  les seqüencies de programació, un llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials.

Utilitzen els robots Blue-bot per iniciar-se en el món de la robòtica.

Primària aprèn amb diferents materials depenent del cicle. Amb aquest materials de robòtica educativa no pretenem convertir a l’alumnat en programadors/es experts, sinó facilitar el desenvolupament de diverses habilitats multidisciplinaris que es posen en marxa quan s’elaboren petits programes, encaminats, per exemple, a la resolució de problemes matemàtics o a la creació de jocs senzills.

Actualment utilitzem materials de l’entorn LEGO Education a tots els cursos.

  • Learn to learn aprenen construint amb peces i seguint instruccions. Aquesta activitat els prepara per continuar als cicles posteriors i construir diferents robots. És una eina molt potent per desenvolupar la creativitat i la imaginació.

  • Màquines simples aprenen principis bàsics d’engranatges, les rodes, els eixos, les palanques i les politges. Estableixen les bases de l’aprenentage de ciències i ingenieria.

  • Lego wedo l’alumnat coneix diferents motors i sensors que utilitzaran per a donar moviment a les seves construccions.  Amb les propostes educatives es treballen continguts curriculars com ara les ciències naturals, la física, la Terra i l’espai, la ingenieria i altres activitats que puguin sorgir de propostes dels alumnes.

  • Mindstorms EV3  contrueixen, programen i controlen els seus propis robots.

Un grup d’alumnes de Cicle superior participa a la First Lego League, a través del seu Pla social. Aquest curs el tema central és l’ESPAI. L’alumnat ha fet un projecte científic; han treballat i potenciat els valors que transmet el treball cooperatiu; han elaborat el seu propi canal de Youtube i han superat 4 de les missions proposades per l’organització i que hauran de presentar el proper 17 de febrer a la competició de Barcelona.

Escola Parellada

c\Mossèn Pere Tarrés nº 33 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel: 93 640 11 96 | Email: a8034990@xtec.cat