top of page
baixa.png

La nostra escola forma part del Laboratori de transformació educativa que promou el Departament d'Educació.

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica d’Acompanyament a la transformació educativa amb la finalitat de proporcionar als centres participants els recursos i les eines necessàries per impulsar la transformació del centre a través de l’actualització del projecte educatiu de centre amb una revisió del propòsit institucional, l’organització del centre, les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives, per esdevenir una organització escolar autònoma, centrada en l’alumne/a, amb capacitat d’interactuar amb l’entorn.

 

OBJECTIUS

Els objectius del Programa d’Acompanyament a la transformació educativa són els següents:

  • Incorporar com cultura de centre, procediments i estratègies reflexius que  possibilitin la transició sistemàtica des dels models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge al model definit pel marc de referència de la transformació educativa, i que condueix a reformular el perfil competencial dels docents i la seva capacitació i formació.

  • Actualitzar els projectes educatius dels centres per incloure múltiples metodologies de treball globalitzat, l’avaluació formativa i competencial, la redefinició del propòsit institucional i de l’organització del centre, i la incorporació de mesures universals d’inclusió i equitat.

  • Apoderar els centres educatius com a motor de canvi per aconseguir una ciutadania crítica i solidària que vetlli per una convivència pacífica, responsable i conscient, capaç d’adaptar-se als reptes i a les aspiracions del segle XXI i de fomentar els valors i les competències adequades per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

 

Les actuacions referents a l’acompanyament en centre als equips impulsors i als equips directius dels centres Facilitats del Laboratori son en part subvencionades per:

Captura-de-Pantalla-2020-11-27-a-les-12.
bottom of page