PROJECTES DE L'ESCOLA

Ambients a Infantil

Ambients a Infantil

A partir de diferents propostes distribuïdes per l'aula ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb l'entorn. Aquestes propostes s'ajusten als interessos i necessitats dels infants. L'adult esdevé guia, dinamitzador i acompanyant de la nena o nen en aquest procés de descobriment.

Espais

Espais

Com s'organitzen els espais d’aprenentatge?

Infantil: 3 sessions setmanals

Inicial: 3 sessions setmanals

Mitjà i Superior: 2 sessions setmanals

Als espais fem propostes obertes i no dirigides. L’alumnat ha de mostrar la seva autonomia.

Competència digital

Competència digital

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també́ d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.

Es tracta de competències metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en situacions i entorns diferents.


Anglès al centre escolar

Anglès al centre escolar

A l'escola Parellada volem donar-li importància a l’àrea de Llengua Anglesa i per aquest motiu hem incorporat l'anglès com a llengua vehicular a l'àrea  d’Educació visual i plàstica. 

A més a més, setmanalment l'escola crea un espai d'aprenentage separat de l'àrea d'anglès on els alumnes competencialment apliquen els seus coneixements. 

A banda de tot això l’alumnat de 6è participarà en un projecte comú d’anglès amb les escoles del municipi. En aquesta edició s'organitzará una jornada anomenada 'ENGLISH DAY'. 

Més informació
Projecte de centre

Projecte de centre

L’ escola treballa durant el curs un projecte comú. Totes les classes organitzen activitats al voltant del tema del projecte.

Aquest any el tema es centrarà en les emocions. EMOCIONA'T

Foment de la lectura

Foment de la lectura

La nostra escola participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat.

Organitzem les següents activitats

  • 30’ diaris de lectura des de P3

  • Participació al Certamen en Veu Alta

  • Apadrinament lector 6è i 1r

  • Memorització de contes i maleta viatgera

Més informació
Jocs Olímpics Escolars

Jocs Olímpics Escolars

Aquesta activitat es farà bianual. 

L’objectiu és  establir vincles a través de l’esport i el treball dels valors.

Més informació
Projecte Emprenedoria

Projecte Emprenedoria

Els grups de 5è participen al Projecte de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi. La finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de l'educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l'emprenedoria.

Al final del projecte les dues classes aniran a muntar les parades de les seves cooperatives per vendre els productes.

Projecte Relacionar la vida

Projecte Relacionar la vida

Aquest projecte es va iniciar el curs 2013-14 amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la implicació directa de  la Institució Benito Menni. Es realitza a Cicle Superior. "Relacionar la Vida" es va crear i ha estat un projecte de cocreativitat entre alumnes de cicle superior de l'escola i persones adultes, diagnosticades amb malalties mentals, que mitjançant la creativitat i el joc, troben una oportunitat per relacionar-se de tu a tu, prenent com a eix de creació el valor i la importància de les relacions a les nostres vides.

Cantània

Cantània

Activitat participativa que organitza l’Auditori de Barcelona. Les escoles treballen una obra musical durant tot l’any a les classes de música, els mestres especialistes realitzen tres sessions de formació obligatòria. Al mes de maig es fa la interpretació dels alumnes de les escoles participants a l’auditori. Assisteixen les famílies.

Piscina

Piscina

Dins de l’àrea d’Ed. Física i des de P4 fins a 6è els nens i nenes fan 1h a la setmana de natació a la piscina Municipal La Parellada.

Fruita saludable

Fruita saludable

La nostra escola participa al programa de la Generalitat per a fomentar hàbits saludables.

Es distribuirà, una vegada al mes, fruites i/o hortalisses seleccionades en funció de l'estació de l'any, la proximitat i la qualitat.