CULTURA DIGITAL

1356086.png
Documentos

ACOLLIDA DIGITAL

1f4ce.png

XXX

1f4ce.png
1f4ce.png

XXX

1f4ce.png

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D'aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l'assoliment d'aquesta cultura pel que fa a centre.