DOCUMENTS ESCOLA

DOCUMENTS DE CENTRE

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 20-21

PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-21

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS

DOCUMENTS DE FAMILIES

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

FULL DE QUEIXA

CALENDARI  2020-21

BUTLLETÍ 

LLIBRES I MATERIAL

LLIBRE DIGITAL PRIMÀRIA

INNOVAMAT

LLIBRES

CICLE INICIAL

TERCER

CHROMEBOOK

PAGAMENTS

INFANTIL I PRIMÀRIA