DOCUMENTS ESCOLA

DOCUMENTS DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PGA

PROJECTE LINGÜÍSTIC

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS

DOCUMENTS DE FAMILIES

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

FULL DE QUEIXA

CALENDARI

BUTLLETÍ 

LLIBRES I MATERIAL

PRIMER

TERCER

1  x  1

SEGON

PAGAMENTS

INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Parellada

c\Mossèn Pere Tarrés nº 33 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel: 93 640 11 96 | Email: a8034990@xtec.cat