top of page

DOCUMENTS DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS

DOCUMENTS DE FAMILIES

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ D'IMATGES

CALENDARI  2023-24

BUTLLETÍ D'INICI DE CURS 

FULL DE QUEIXA

LLIBRES I MATERIAL

LLIBRE DIGITAL PRIMÀRIA INNOVAMAT

LLIBRES 1r i 2n

PAGAMENTS

INFANTIL I PRIMÀRIA

bottom of page