DOCUMENTS DE CENTRE

PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CURS 2021-22

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (En procés de canvi)

PROJECTE LINGÜÍSTIC

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS

DOCUMENTS DE FAMILIES

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

CALENDARI  2021-22

BUTLLETÍ D'INICI DE CURS 

FULL DE QUEIXA

LLIBRES I MATERIAL

LLIBRE DIGITAL PRIMÀRIA INNOVAMAT

LLIBRES 1r i 2n

PAGAMENTS

INFANTIL I PRIMÀRIA