Escola Parellada

c\Mossèn Pere Tarrés nº 33 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel: 93 640 11 96 | Email: a8034990@xtec.cat

DOCUMENTS ESCOLA

DOCUMENTS DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PGA

PROJECTE LINGÜÍSTIC

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

DOCUMENTS DE FAMILIES

DOCUMENTS TAULETES DIGITALS

Compromís digital

Tauletes

Autorització Digital

FULLS D'AUTORITZACIÓ

Autorització paracetamol (apiretal)

Autorització d'imatge oficial

Autorització sortides

Autorització recollida

Actualització dades mèdiques 

Autorització medicació

LLISTAT LLIBRES

Llibres primer

Llibres segon

Quadernets de tercer a sisè

     3r       4t       5è       6è

PAGAMENTS

Sortides escolars

Rebut material i sortides C. infantil

      P3            P4            P5

Rebut material i sortides c. inicial

                  1r                 2n

Rebut material i sortides c. mig

 3r                4t

Rebut material i sortides c. superior

    5è             6è

ALTRES

Butlletí actual

Fitxa expedient

Calendari

Horari alumnat

Carta de compromís

Full de queixa