LA NOSTRA ESCOLA

 

 

 

 

 

        Més informació al web  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/index.html

 

 

    Comunicat de l’Equip Docent de l’Escola Parellada
L’equip docent de l’Escola Parellada vol manifestar el seu desacord amb les instruccions que hem rebut per a la realització del Pla d’obertura dels centres educatius, en fase 2.
Tot l’equip docent (tutores, tutors i mestres especialistes) estem fent un acompanyament per via telemàtica, tant a nivell de grup-classe com, quan s’escau, a nivell de petit grup o individual. Però no ho farem a partir del 8 de juny, com marquen les instruccions, sinó que ja ho estem fent des del començament del confinament.
Com a mestres, som conscients que l’escola s’haurà d’adaptar a una nova normalitat, si més no, durant un període de temps. Però entenem que aquesta no és la millor forma de tornar a obrir el centre, pels següents motius:
● En les instruccions que dóna el Departament d’Educació hauria de quedar clar que no podem garantir la seguretat dels infants i que són les famílies les que es fan responsables des del moment que signen la declaració responsable.
● Es planteja fer tot un pla d’obertura per només deu dies de classe i en horari de matí.
● Seguint les mesures de protecció i prevenció que se’ns indiquen, no es pot realitzar ni una adaptació ni una socialització tal i com entenem aquests conceptes en l’actual pràctica pedagògica.
● No s'assegura el vincle amb la Mestra Tutora o el Mestre Tutor, ja que qui atén l'infant pot ser una altra persona, en funció de diferents factors.
● L’equip docent hem de preservar la seguretat de l’alumnat, a més de la nostra pròpia, i en aquests moments no estem en disposició de garantir-la.
● No es realitzen test, no es pot garantir l’absència de contagi per als asimptomàtics.
● Considerem que hi ha altres mecanismes per garantir la conciliació de la vida familiar i laboral (permisos retribuïts, reduccions de jornada…). A més, pel que estem coneixent, no són tantes les persones que tinguin un horari laboral que els permeti beneficiar-se d’una acollida de 9 a 13 hores.
● No entenem com l’alumnat d’infantil necessita acollida i els infants de primària, sobretot els dels primers nivells, no.
Per tot això, el claustre de l’Escola Parellada, conjuntament amb la resta de claustres de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat i de Santa Coloma de Cervelló, demana:
L’anul·lació del punt 4 del Pla de Reobertura adreçat a escoles d’Educació Infantil i Primària on diu “4. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, han de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups de 8 o 10 alumnes.”
Els nostres arguments són:
En les instruccions que dóna el Departament d’Educació hauria de quedar clar que no podem garantir la seguretat dels infants i que són les famílies les que es fan responsables des del moment que signen la declaració responsable.
Les Direccions de les escoles públiques de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló complirem les instruccions que ens ha enviat el Departament d’Educació, però volem deixar de manifest el nostre desacord i, per aquest motiu, ho comuniquem a la Comunitat Educativa.
Pensem que, ara mateix, hauríem de dedicar gran part dels nostres esforços a tancar telemàticament el curs escolar i a planificar la tornada de tots els infants a l’escola el proper mes de setembre.
Sant Boi de Llobregat, 29 maig de 2020

Escola Parellada

c\Mossèn Pere Tarrés nº 33 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel: 93 640 11 96 | Email: a8034990@xtec.cat